Kto może aplikować

Kto może aplikować

A więc zastanawiasz się, jak do nas dołączyć?

Kierunek Gospodarka Obiegu Zamkniętego został stworzony dla ludzi niepokornych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zmieniać oblicze Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego będzie już wkrótce dominującym nurtem gospodarczym, dlatego studiowanie tej dziedziny już dzisiaj jest dobrym pomysłem.

Jeżeli więc fascynuje Cię technika, chcesz chronić środowisko naturalne u jednocześnie chciałbyś w przyszłości być prezesem dużego koncernu – to GOZ jest kierunkiem dla Ciebie!

Zapraszamy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Szczególnie tych, którzy na maturze zdawali przedmiot dodatkowy: matematykę – poziom rozszerzony, fizykę z astronomią, chemię, biologię, informatykę – ale nie tylko!

Przy kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego, otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu W (dodatkowy). Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:

  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2015, 2016 i 2017, oraz absolwentów techników w roku 2016 i 2017 – zdawany na poziomie rozszerzonym,
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2014 i w latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.
    P = 0,6 x W (główny) + 0,4 x k x W (dodatkowy)

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
W (główny) – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
W (dodatkowy) – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego

k = 1 dla poziomu rozszerzonego

Dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Ocena: celujący –> liczba punktów: 100
Ocena: bardzo dobry –> liczba punktów: 90
Ocena: dobry –> liczba punktów: 85
Ocena: dostateczny –> liczba punktów: 50
Ocena: dopuszczający –> liczba punktów: 30.
gdzie:

poziom SL – poziom podstawowy
poziom HL – poziom rozszerzony.
Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

Laureaci z zespołów, które zajęły I, II, i III miejsce w konkursie Czy byłbyś dobrym inżynierem?, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych.

Dokładne kryteria przyjęcia dla kandydatów na Politechnikę Śląską są dostępne TUTAJ

A więc zastanawiasz się, jak do nas dołączyć?

Zapraszamy do świata nowoczesnej edukacji!

Print Friendly, PDF & Email

Strona używa plików cookies w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close