Stypendia dla naszych studentów

A więc potrzebujesz wsparcia?

Studenci Kierunku mogą otrzymać nagrody za dobre wyniki w nauce oraz pomoc materialną. Mogą to być stypendia rektora i stypendia ministra. Może to być również pomoc materialna dla niepełnosprawnych i doraźna pomoc udzielana w trudnych sytuacjach życiowych.

Stypendium rektora

Stypendium rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia z każdego kierunku za: odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe.

Wysokość stypendium rektora wynosiła od 350 zł do 750 zł.

Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendia rektora mogą wnioskować również studenci I roku – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych. W roku akademickim 2016/2017 laureat olimpiady otrzymywał miesięcznie 300 zł, natomiast finalista 200 zł.

Stypendium ministra

Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.

W roku akademickim 2016/2017 jego wysokość wynosiła 15 000 zł.

Stypendium socjalne

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu wynosiła od 150 zł do 900 zł. W roku akademickim 2016/2017 kwota zwiększenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosiła od 100 zł do 200 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W roku akademickim 2016/2017 wysokość miesięcznego stypendium specjalnego wynosiła od 350 zł do 550 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Zapomoga

Student może otrzymać zapomogę losową dwa razy w roku w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną. Kwota zapomogi losowej uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.

Regulaminy udzielania pomocy znajdują się TUTAJ

A więc potrzebujesz wsparcia?

Zapraszamy do świata nowoczesnej edukacji!

Print Friendly, PDF & Email

Strona używa plików cookies w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close