Kierunek inny, niż wszystkie

A więc szukasz kierunku studiów, który będzie idealny dla Ciebie?

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia dydaktyczne i naukowe stworzyliśmy innowacyjny program nauczania, który łączy w sobie cztery główne moduły i są to:

 • moduł podstawowy
 • moduł specjalistyczny
 • moduł kompetencji miękkich
 • moduł biznesowy i ekonomiczny.

Moduł podstawowy, to czas w którym prezentujemy najnowsze osiągnięcia z podstawowych dziedzin naukowych. Aby dobrze przygotować Cię do ciekawych wyzwań zawodowych, nauczymy Cię podstaw chemii, fizyki, matematyki i innych dyscyplin inżynierskich. Zapewniamy Cię – to konieczne, aby dobrze zrozumieć mechanizmy działające w otaczającym świecie. Zapoznasz się więc z następującymi przedmiotami:

 • Chemia ogólna
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Nauka o materiałach
 • Wymiana ciepła i masy
 • Mechanika płynów
 • Spalanie i inne procesy termiczne
 • Termodynamika
 • Biochemia
 • Mikrobiologia
 • Języki obce – szeroki wybór (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) na różnym stopniu zaawansowania (od podstawowego do zaawansowanego)

Dotąd stałeś w blokach startowych, a teraz pora wyruszyć w drogę! Po intensywnych studiach nauk podstawowych przychodzi czas na moduł specjalistyczny. Jest on poświęcony poznawaniu i doświadczaniu tematyki gospodarki obiegu zamkniętego z wielu różnych punktów widzenia. W tym module dajemy Ci możliwość wyboru niektórych przedmiotów, niektóre są prowadzone w języku angielskim, aby ćwiczyć znajomość języka obcego w praktyce.

Przedmioty, które przewidzieliśmy dla Ciebie w cyklu edukacyjnym prezentują się następująco:

 • Światowe zasoby surowcowe
 • Informatyczne narzędzia inżynierskie
 • Biopaliwa i rośliny energetyczne
 • Gospodarka odpadami
 • Bioodzysk surowców
 • Ocena wpływu na środowisko w pełnym cyklu życia – LCA (w j.angielskim)
 • Recycling odpadów
 • Odnowa wody/Renewal of water (w j.angielskim)
 • Technologie oczyszczania gazów
 • Odzysk wody i innych surowców ze ścieków
 • Inżynieria reaktorów
 • Odnawialne źródła energii
 • Energetyka rozproszona i systemy prosumenckie
 • Energia z odpadów
 • Magazynowanie energii
 • Przedmiot obieralny 1: Gospodarka energią w budynkach
 • Przedmiot obieralny 2: Lokalne gospodarowanie wodą
 • Przedmiot obieralny 3: Aktualne trendy w GOZ
 • Moduł obieralny 2: Najlepsze dostępne techniki dla GOZ
 • Moduł obieralny 3: Procesy jednostkowe w GOZ
 • Projekt inżynierski

Doświadczenia inżynierów XXI wieku pokazują dobitnie, że nie ma skutecznego prowadzenia projektów i organizacji bez wykształconych i ugruntowanych umiejętności miękkich. Dlatego zaprojektowaliśmy w toku studiów moduł kompetencji miękkich , w którym wprowadzimy Cię w świat relacji międzyludzkich. To nie będą nudne zajęcia, zadbamy o to! Spodziewaj się więc następujących przedmiotów w toku Twojej edukacji:

 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca na odległość
 • Praca w grupie i umiejętności przywódcze
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Moduł obieralny 4: Dobra praktyka inżynierska

Jako moduł podsumowujący całość naszych studiów proponujemy również moduł biznesowy i ekonomiczny. Jest on przydatny tym inżynierom, którzy wybiorą ścieżkę biznesową swojej przyszłej kariery. Za najistotniejsze uznaliśmy tu następujące tematy:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Planowanie i procedury biznesowe
 • Efektywność finansowa przedsięwzięć
 • Aspekty prawne i administracyjne w gospodarce obiegu zamkniętego
 • Zarządzanie projektami
 • Praktyka wakacyjna
 • Staże przemysłowe i wizyty studyjne
 • Moduł obieralny 1: Techniczna przedsiębiorczość

Naszą ambicją jest, by nasi studenci posiadali nie tylko wiedzę na doskonałym poziomie, ale przede wszystkim potrafili ją efektywnie pozyskiwać wykorzystywać w procesach projektowych i zarządczych. Dlatego w procesie edukacji wykorzystujemy najnowocześniejsze metody uczenia, stosowane również na najlepszych światowych uczelniach.

A więc szukasz kierunku studiów, który będzie idealny dla Ciebie?

Zapraszamy do świata nowoczesnej edukacji!

Print Friendly, PDF & Email

Strona używa plików cookies w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close