Instytucje wspierające nasz kierunek studiów

Kierunek GOZ jest pierwszym kierunkiem studiów w Polsce, który został utworzony przy silnym wsparciu instytucji przemysłowych i badawczych. Dzięki temu studenci mogą liczyć nie tylko na wsparcie procesu dydaktycznego poprzez wykłady, praktyczne warsztaty, wizyty studyjne ale również na straże przemysłowe oraz praktyki zawodowe. Daje  to możliwość nie tylko poznania jak wygląda przemysł „od środka” ale również umożliwi nawiązanie kontaktów i szybkie znalezienie pracy, niekiedy jeszcze w trakcie studiów.

Suez jest międzynarodowym koncernem z francuskim rodowodem. Firma działa głównie w sektorze gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Suez jest jedną z największych firm w Europie z obrotami sięgającymi 16 mld euro rocznie zatrudniająca około 90 tysięcy pracowników.

Spółki grupy Suez obecne w Polsce:

 • Axima Services – obsługa instalacji technicznych w nowoczesnych budynkach i obiektach przemysłowych,
 • Axima Technika Instalacyjna – usługi w zakresie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, sanitarnych, chłodniczych oraz ochrony p.poż. i automatyki,
 • Citec – usługi inżynieryjno-konsultingowe w zakresie energetyki, rekultywacji, planowania przestrzennego, zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej,
 • Degremont – projektowanie oraz dostawa technologii i realizacja inwestycji w dziedzinie uzdatniania wody i ochrony środowiska,
 • Electrabel Polska – sprzedaż usług energetycznych i energii klientom przemysłowym oraz hurtowy obrót energią elektryczną i paliwami energetycznymi,
 • Elektrownia Połaniec – produkcja energii elektrycznej,
 • Fabricom Polska/PRE Elektromontaż-Południe – montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych w przemyśle, energetyce zawodowej oraz budownictwie ogólnym i infrastrukturalnym,
 • SAFEGE – usługi inżynieryjno-konsultingowe w zakresie ochrony środowiska, zarządzania gospodarką komunalną, transportu kolejowego i drogowego oraz gospodarki wodnej,
 • Sita Polska – 21 regionalnych spółek świadczących usługi zbiórki i segregacji odpadów (także przemysłowych) oraz gospodarki odpadami i prowadzenia wysypisk.
 • Ondeo Polska – Spółka świadcząca usługi z zakresu kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej, specjalizująca się w zawieraniu długoletnich umów w formule PPP (np. OŚ w Mławie).
 • Suez Advanced Solutions Polska – rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody, utrzymania sieci i oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwach komunalnych i przemysłowych.

Działania Fundacji RECAL wspierają dwaj krajowi producenci puszek do napojów: Ardagh Metal Beverage i Can-Pack oraz europejskie stowarzyszenie wytwórców metalicznegi glinu – European Aluminium. Szczególne miejsce w działaniach RECAL zajmują dwie organizacje odzysku opakowań – CP Recycling S.A. oraz recan S.A. Obie profesjonalnie zajmują się recyklingiem aluminiowych puszek po napojach.

IGOZ to zespół specjalistów (think tank), który tworzą polscy i zagraniczni specjaliści, którzy towarzyszą rozwojowi koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy).

TOM Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie od 1990 roku zajmuje się pozyskiwaniem surowców wtórnych w postaci złomu, metali kolorowych, makulatury, folii, butelek PET, szkła i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Metalrg jest innowacyjnym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, budową instalacji termicznego wykorzystania paliw alternatywnych o niskim wpływie na środowisko naturalne.

AMK KRAKÓW S.A. to firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Zakres usług świadczonych przez spółkę to realizacja nowych instalacji i obiektów przemysłowych, a także ich modernizacja i wyposażenie w nowoczesne urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych aby minimalizować koszty eksploatacji. Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji do rozruchu.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) – polski instytut badawczy z siedzibą w Zabrzu (dzielnica Biskupice). W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.
CCTW to innowacyjne laboratoria badawcze powstałe w ramach wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) z Zabrza. Na infrastrukturę badawczą CCTW składają się laboratoria oraz instalacje demonstracyjne dzięki którym Centrum może realizować badania podstawowe, prace badawczo-rozwojowe oraz demonstracyjne dotyczące perspektywicznych technologii wykorzystania węgla.

Eko Bolesław zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami w tym  produkcją paliw alternatywnych.

RSW System jest innowacyjnym przedsiębiorstwem średniej wielkości zajmująca się recyklingiem folii odpadowych. Działalność obejmuje obszar Górnego Śląska.

Print Friendly, PDF & Email

Strona używa plików cookies w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close